Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

W naszym gronie chętnie powitamy osoby zainteresowane wsparciem naszych celów. Obecnie skupiamy się na rozwoju Punktu Przedszkolnego, ale jesteśmy otwarci na nowe działania ze statutowego zakresu. Zapraszamy.

WŁADZAMI STOWARZYSZENIA SĄ:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA TWORZĄ:

  • Jan Mariusz Nowaczyński - Prezes Zarządu
  • Arleta Skora - Skarbnik Stowarzyszenia
  • Małgorzata Zwierzchlewska - Członek Zarządu

KOMISJĘ REWIZYJNĄ REPREZENTUJĄ:

  • Jarosław Matusiak - Przewodniczący
  • Wojciech Kiejbach- Sektetarz